jump to navigation

Lord of the OS 29 May 2013

Posted by Maulvi Bakar in : Linux,Society,System,Unix , add a comment

Recently I visited a friend who is an average computer user. As we were talking he mentioned that he had recently installed Windows 8 on his PC. He told me how happy he was with this operating system and showed me the Windows 8 DVD. To his surprise I threw it into his microwave oven and turned it on. Instantly he got very upset, because the DVD had become precious to him, but I told him: ‘Do not worry, it is unharmed.’ After a few minutes I took the CD out, gave it to him and said: ‘Take a close look at it.’ To his surprise the DVD was quite cool to hold and he remarked that it seemed to be heavier than before. At first he could not see anything, but on the inner edge of the central hole he saw an inscription, an inscription finer than anything he had ever seen before. The inscription shone piercingly bright, and yet remote, as if out of a great depth:

12413AEB2ED4FA5E6F7D78E78BEDE820945092OF923A40EElOE5 I OCC98D444AA08EI

‘I cannot understand these fiery letters,’ he said in a timid voice.
‘No but I can,’ I said. ‘The letters are HEX, of an ancient mode, but the language is that of Microsoft, which I shall not utter here. But in common English this is what it says:

One OS to rule them all, One OS to find them,
One OS to bring them all and in the darkness bind them

It is only two lines from a verse long known in System-lore:

Three OS’s from corporate-kings in their towers of glass,
Seven from valley-lords where orchards used to grow,
Nine from dotcoms doomed to die,
One from the Dark Lord Gates on his dark throne
In the Land of Redmond where the Shadows lie.
One OS to rule them all, One OS to find them,
One OS to bring them all and in the darkness bind them,
In the Land of Redmond where the Shadows lie.

Syeikh Daud al-Fathoni 17 February 2012

Posted by Maulvi Bakar in : Society , add a comment

Koleksi Tulisan Allahyarham: WAN MOHD. SHAGHIR ABDULLAH
NAMA penuh beliau ialah al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani Syeikh Wan Daud bin Syeikh Wan Abdullah bin Syeikh Wan Idris (juga dikatakan Wan Senik) al-Fatani. Ibunya bernama Wan Fathimah anak Wan Salamah bin Tok Banda Wan Su bin Tok Kaya Rakna Diraja bin Andi (Faqih) Ali Datok Maharajalela bin Mustafa Datu Jambu (Sultan Abdul Hamid Syah) bin Sultan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abdullah Umdatuddin.

Beliau yang lebih dikenali dengan panggilan Tok Syeikh Daud Patani ini mempunyai lima beradik iaitu Syeikh Wan Abdul Qadir, Syeikh Wan Abdul Rasyid, Syeikh Wan Idris dan seorang adik perempuan namanya Siti Khadijah bin Abdullah al-Fathani.

Syeikh Daud al-Fathani adalah keturunan Faqih Ali. Rujukan asal yang mengatakan Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani berketurunan Faqih Ali diperolehi tulisan Nik Mahmud Perdana Menteri Paduka Raja Kelantan iaitu: “Syahdan dan pada suatu masa bulan sedang mengambang di tepi langit, tersebutlah cerita anak raja Bugis lari daripada saudaranya menumpang sebuah bahtera sampai ke Johor dan tumpang duduk berkirim diri rumah Laksamana Kota Tinggi, dipanggil Andik Ali.

“Tatkala Laksamana memandang kepadanya berasalah kasihan belas dan dipeliharanya sebagai anak angkatnya sendiri. Tidak berapa tahun kemudian diperjodohkan dengan anaknya Wan Tija. Tidak berapa lama selepas itu Andik Ali serta dengan isterinya pun beredar ke Patani menumpang di rumah Mekong Damit Kampung Bira pada tahun 1049 H.
“Maka kerana lemah lembut tingkah lakunya dan berpelajaran orang di Patani memanggilnya Faqih Ali. Di situ ia beristeri kepada Ce’ Dewi anak Sri Biji Diraja. Baginda sampai di Patani kira-kira tahun 1637 M”.

Berbalik kepada Syeikh Daud al-Fathani, beliau dilahirkan di Kampung Parit Marhum, Kerisek, Patani. Kota Kerisek ini terkenal dalam sejarah kerana di sinilah Maulana Malik Ibrahim iaitu salah seorang Wali Songo pernah tinggal dan mengajar, sebelum berpindah ke Jawa Timur.
Tahun kelahirannya tidak dapat dipastikan kerana terdapat perselisihan pendapat di kalangan penyelidik mengenainya. Dalam catatan-catatan beberapa keluarga penulis yang ada hubungan dengan beliau, ada yang mencatat tahun 1133 H, 1153 H dan tahun 1183 H.

Sheikh Daud dan ilmu pengetahuan
Ayah Sheikh Daud iaitu Sheikh Wan Abdullah dan datuknya Sheikh Wan Idris adalah ulama besar untuk zamannya. Sejak kecil Sheikh Daud al-Fathani ditanam dan dididik dengan ajaran Islam oleh datuk dan ayahnya.
Tambahan pula menjadi tradisi zaman itu di Patani sentiasa diperkenalkan Islam sejak kanak-kanak lagi. Anak-anak yang berumur lima atau enam tahun dipaksa supaya menghafal pengetahuan mengenal Allah (ilmu tauhid), dan seterusnya diberi pelajaran nahwu dan sharaf juga secara menghafal.

Syeikh Daud al-Fathani telah melalui kesemua sistem pendidikan tradisional yang ada di Patani pada ketika itu.
Pada peringkat awalnya Syeikh Daud berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim. Seorang daripada mereka ialah bapa saudaranya, Sheikh Shafiyuddin.
Ada yang berpendapat bahawa Sheikh Daud al-Fathani menerima pelajaran asasnya di Patani selama lima tahun, kemudian ke Aceh belajar dengan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi selama dua tahun. Sheikh Muhammad Zain al-Asyi adalah seorang ulama terkemuka di Kesultanan Aceh.

Namun yang dapat dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani dan kawan-kawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan lima tahun di Madinah. Disebabkan masa belajar yang lama itu beliau digelar al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani.
Setelah demikian lama beliau menuntut ilmu pengetahuan, maka beliau pulang ke Patani untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di negeri tumpah darah sendiri. Namun timbul krisis peperangan antara Patani dengan Siam pada ketika itu.

Diriwayatkan bahawa beliau melibatkan diri dalam peperangan itu, terjun secara langsung di gelanggang jihad fi sabilillah.
Apabila terjadi peperangan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Mekah bersama-sama beberapa pelarian politik. Sampai di Mekah, beliau dilantik menjadi Ketua Sheikh Haji dan beliau adalah orang pertama dilantik secara langsung sebagai ketua. Beliau juga melibatkan diri dengan penulisan yang merupakan hobi beliau, di samping mengajar di Masjidil Haram. Karangannya dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab.
Karangan beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara. Adapun dengan bahasa Melayu tersebar secara meluas, walaupun di zamannya masih merupakan kitab tulisan tangan sahaja kerana belum ada yang bercetak.

Dalam beberapa karyanya, beliau mengupas masalah-masalah keilmuan. Antara lain tulisan beliau: Maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan menuntut ilmu yang fardu ain yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu. Dan supaya sejahtera daripada seksanya. Dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya”.
Pada mukadimah karyanya Bughyatuth Thullab, beliau menulis, ertinya “Dan adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya beberapa nafas yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak.

Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, “Sedikit Fiqhi itu lebih baik daripada banyak ibadat” yang ertinya: “Barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t., tiada kerana-Nya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari kiamat”.
Beliau mengulas tentang hadis-hadis tersebut dalam Bughyatuth Thullab seperti berikut: “Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tuntutnya itu berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t. dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada Nur ilmu.
“Maka jika ada qasadnya akan dunia seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia kepadanya dan lainnya maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada hadis itu”.
Menurut beliau lagi: “Maka tatkala adalah kelebihan ilmu demikian itu maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan maka hendaklah ia ijtihad atas qadar kuasa pada menghasilkan dia, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah memberi manfaat pada agama istimewa pula jikalau lebih lagi”.

Daripada kalimat-kalimat beliau itu dapatlah kita fahami bahawa seseorang Islam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya. Ini adalah merupakan kewajipan agama Islam.
Adapun pendapat Sheikh Daud al-Fathani bahkan ulama-ulama di zaman lampau lebih terikat dan menitikberatkan pendidikan Islam berbanding pendidikan lainnya. Menurut Islam, yang utama dipelajari ialah belajar akan memberi faham dua kalimah syahadat, wajib taharah (bersuci), solat, puasa, hukum zakat, hukum berjual-beli menurut Islam dan lain-lainnya, semuanya telah diatur dalam fikah Islam.
Sheikh Daud al-Fathani dalam Bughyatuth Thullab berkata: “Selagi seseorang masih tidak mengerti akan seluk belok tentang keIslaman, maka seseorang itu tetap masih jahil, walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa”.

Kewafatan
Sheikh Daud al-Fathani wafat dan dimakamkan di Taif. Kuburnya bersampingan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu sepupu Rasulullah s.a.w.. Tahun kewafatannya juga belum diketahui dengan pasti. Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 M, juga ada yang menyebut tahun 1265 H.

Menurut cerita ibu penulis Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, beliau mendengar daripada ibunya, Hajah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah beliau telah dipindahkan oleh Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani ke Mekah, ditanam di bawah pohon Bedara di rumahnya.
Hal ini disebabkan pada zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuk kubur Sheikh Daud al-Fathani.

Bagi penulis, walaupun beliau telah lama meninggal dunia namun jenazahnya tidak hancur, darah masih berjalan kecuali nafas sahaja yang tiada.

PPSMI – Teaching of Science and Mathematics in English – The Dilemma 4 November 2011

Posted by Maulvi Bakar in : Society , add a comment

I support PPSMI as an option, or even PPSMI as a requirement when the school’s medium itself is English!

But to have PPSMI in national or national type schools where the medium is not English is madness. Technical subjects such as Science, Maths, Geography, History,Accounts, Economy, etc etc – must be taught in a language that students can understand them. Teaching technnicals in a language that the students themselves have problems with won’t make them understand the technical subjects much less master the language it being taught in! It might be taught in Klingon and it’ll have the same effect!

My experience – I learnt all these technical subjects at national school in bahasa and when I graduated high school, in college, everything else is in English. I had no problems learning those technicals in English because, after high-school, my English was proficient enough! Thanks to my visionary parents who assisted in my English language education!

It is my opinion that abolishing PPSMI in national and national type schools where the medium is not English is the correct move _BUT_ make it an option, if not possible, then establish English medium schools!

English as a foreign or second language cannot be stressed enough of its importance! English language proficiency and its teaching must be improved – this is what our national education policy is lacking. We are very weak in English language teaching in our national/national-type schools! Improving English must be in form of better teaching – more classes or better methods. Methinks its because we lacked the staff and methods.

Lastly, national identity is also important. One of the key ingredients is of national language. In national schools, this is not an issue. National-type schools, Chinese, Tamil, English (if and when they establish one) should teach our national language, at least to be literate enough to communicate in both written and spoken.

Where do I come from? My Mom was a Malay Language Teacher and my better half is an English Lecturer!

Malaysian Fuel Economy 12 December 2009

Posted by Maulvi Bakar in : Society , add a comment

Today I make a discovery with mixed feelings.

My main mode of transportation is a japanese-made K-Car, locally assembled and branded.  I love that car. It is small, zippy and cute too.  Just nice for my own personal use.

The Malaysian government introduces a new type of petrol/gasoline a few months ago – RON95 and phases out the RON92.  At the same time, the price for RON97 was raised to RM2.05 per litre and RON95 was priced at RM1.80 per litre, the old price for RON97.

Just like sheep, I too committed and tried this new type of fuel. After all, the one which we’re used to are now more expensive, litre-wise. Soon after, I noticed some significant differences when using the RON95 fuel. On one hand, I seem to be missing somewhere about 50KM total of mileage out of a full gas-tank. On the other, my trusty, zippy car now seems to lost it’s pickup and responsiveness.

In response to this new development in my car driving experience, I decided to do a little test –

On a full gas-tank of RON95, I decided to the risk of really pushing the distance. With a sharp-eye on the fuel indicator, waiting until the needle went past ‘Empty’, only then I pull into a gas station for a refill. Usually, it was 430KM, this time, I managed to squeeze 450KM!

The refill was at 35 litres! Thus if I am to refill with RON95 at RM1.80 per litre for 35 litres, with a mileage of about 12.85KM per litre, it will set me back by RM63.

This time, I tried refilling with RON97 fuel at RM2.05 per litre for 35 litres. A full tank of RON97 costs me RM71.75

Now with RON97, I really drove my car almost like a maniac!  Mind you, almost!! I am not a total maniac.  But the responsiveness returned!! I really love it!  The car was so speedy that on the way back home from work on one fine day causes a hatchback german-made luxury car said to be imported from the state of Bavaria felt it’s ego challenged.  No dispute that he’s the emperor of the roads and a K-Car is not your class of competition but some people really do wants to show-off like kids!

Enough digressing, I am sure everyone’s more interested in the mileage distance. Bear in mind, while on Ron95, I drove normally.  On RON97, let’s just say – I enjoyed driving.  This time the distance is 515KM.  I am sure I can go further.  But when I refill the gas-tank again, with RON97, it’s 35 litres!

Let’s calculate – RON97 at 35 litres at RM2.05 per litres, I achieved 515KM.  That gives me 14.71KM per litre! It sets me back by RM71.75 for the 35litres.

If I am to achieve 515KM on RON95 at 12.85KM per litre, I have to put in 40 litres of fuel  which will cost me RM72. Now the difference is so slight here!  But I believe I can achieve better results if I did not substitute a brick for my foot on the accelerator and if I drive more like sane people like everyone else. (No! I believe I am sane, everyone else are maniacs!)

Furthermore, the response that I get from my car is simply fantastic!.  The difference where it counts might be insignificant, but just count how many cars are out there in the streets! Imagine the amount of profit that they rake!  I am driving a car with a fairly efficient engine.  How about those who drove cars with really bad fuel consumption technology? Those on Carburetors instead of Fuel Injections – Uh! disclaimer, I don’t even know what those words means!

Anyhow, enjoy!!

Centos Public Mirror – http://centos.maulvi.net 15 October 2009

Posted by Maulvi Bakar in : Linux,Society,System , 1 comment so far

To the world..

I present the Centos Public Mirror hosted on http://centos.maulvi.net

Basically, I’ve been installing and re-installing centos over and over and over..  Also, at any one time, I have a bunch of centos boxes running both physically and virtually.  This prompts me to run my own centos mirror.  It’s twofold – it saves time and make it easier for me to simply grab any packages.

Then I had a revelation – after leeching from the community, it’s time to give back something… This mirror is one small way I could do to give back and with a big THANK YOU to the wonderful centos linux community.

Enjoy!

Happy New Year – 2008 1 January 2008

Posted by Maulvi Bakar in : Home,Society , add a comment

Hmm..

The reasonable man adapts himself to the world; the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

George Bernard Shaw, Man and Superman (1903) “Maxims for Revolutionists”
Irish dramatist & socialist (1856 – 1950)

Let’s greet the new year with hope of progress for a better future..

Enjoy!

New Year Resolutions.. 14 January 2007

Posted by Maulvi Bakar in : Home,Linux,Society,Work , 2 comments

A week or so ago, I was asked by a journalist-friend to comment on my technological resolutions from last year and this year.  Particularly those made, kept and broken.  😉

Well, I did some and eventually, it appears in the local daily’s tech section!  😯

I am nowhere really an expert, but that was something that I really strive for, with the grace of god, and assistance from friends and colleagues alike – god-willing..

Below are part of the article which appears in full here

Resolutions made, kept, and broken

A system engineer with XyBase Sdn Bhd, Maulviridha Abu Bakar, is the resident Linux expert at work. Maulviridha is also into self-initiated awareness programs on Linux.
Last year, his resolution was to enhance his personal knowledge of Linux and Free and Open Source software. He had also intended to migrate all internal servers at work to Linux and Free and Open Source Software.
He had initiated the process last year at work and had been successful with some recognition from his employers.
They even let him conduct training internally and for customers, and Maulviridha intends to accomplish more this year.
He had also wanted to make Linux as the main operating system on his desktop for everyday use but to this day, he has only Linux installed on his desktop on a dual-boot configuration with Windows.
There appears to be a snag in the plan to go totally Linux both at work and home, says Maulviridha. “I seem to go back to Windows for some crucial usage and applications. For example, in the case of Microsoft Visio, there seems to be no quality alternative.”

Nonetheless, there’s much for me still to learn..  “Life is a lifelong learning experience”

Enjoy!

Lau Jun Wei 8 October 2006

Posted by Maulvi Bakar in : Society , add a comment

I first saw this news article on News Straits Times last Friday (6th October 2006).

Simply put, I was very much disturbed by this event. It really affects me deeply as I went through two days thinking about Lau Jun Wei. Looking at his picture, I can hear his cries vividly. It seems very real, as I have to only imagine my nephew or niece whom are about the same age to imagine the poor child, alone and abused.

Whoever’s responsible, I sincerely hoped that they’ll be punished to the maximum extent of the law.

Sexually-abused child dies, couple held

06 Oct 2006
Jassmine Shadiqe

JOHOR BARU: He must have gone through hell before he died. And he was just three.

Lau Jun Wei is believed to have been tied up for hours and sexually abused until his private parts turned blue and his anus was bleeding.

There were also signs on his buttocks that he had been repeatedly whipped.

The abrasions on his little body were unbelievable: He even had bruises on his head.Lau Jun Wei

A private doctor took one look at the dead child and the extent of injuries on Wednesday, and called in the police.

A 29-year-old relative and her 23-year-old boyfriend, who had brought Jun Wei’s battered body to the clinic about 3.50pm, were detained.

Their explanation to the doctor that the child had become unconscious after a fall won’t stand up to scrutiny as a post-mortem in a day or two will reveal the sordid truth.

What is sure is this: Jun Wei died after being methodically abused in the two rooms that his relative and her boyfriend had rented at a house in Jalan Kebudayaan, Taman University, here.

It is learnt Jun Wei’s parents are separated and that his father’s whereabouts are unknown.

Hours after the couple was detained, it emerged from their housemates that although they appeared normal, there had been signs that something was amiss.

A housemate, a primary school teacher who only wanted to be identified as Theen, said he sometimes heard thumping noises from the couple’s rooms after midnight.

Jun Wei's Room“They maintained a quiet profile and there was nothing openly suspicious about them, except for the thumping noises,” said Theen, 26, who lived downstairs.

He said when he saw the couple about 3.30pm on Wednesday, “the boy’s relative was looking very pale and in a state of panic”.

“The boyfriend was waiting outside in a taxi. There was no sign of the boy.”

Theen said the boy seldom left his room, having been seen only about three times in the living room since his relative and her boyfriend moved in three months ago.

He said another strange thing was that the couple sometimes left Jun Wei alone in his room when they went out.

“I used to hear him weeping inside his room. People just don’t leave their three-year-old alone at home.”Drawing found in Lau Jun Wei's room

Another housemate, who wanted to be known only as Tan, 29, said although her room was next to the couple’s, she seldom saw or heard the child. Jun Wei was unusually quiet for a boy of his age, she said.

It is learnt that the boyfriend works in a handphone shop at the housing estate and is related to the house owner.

Skudai district police chief Assistant Commissioner Johari Yahya, who confirmed the incident, said the case was being investigated as murder.

π